Winschoten24 Facebook
Winschoten24 Shopping und Entspannen in der Innenstadt von Winschoten
Menu

Menu

Deutsch English Nederlands

Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen!

Mi 9 Nov 2016

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2016 de visie ‘Gemeente Oldambt Verbindt’ vastgesteld. Hiermee wordt onder andere aan (groepen van) inwoners ruimte geboden om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in dorp of wijk. Bij deze visie is op 26 september door de gemeente de “subsidieregeling burgerinitiatieven 2016-2017” in werking gesteld.

Dit houdt in dat voor initiatieven en ideeën van bewoners rond verbetering van de leefbaarheid voor hun dorp, wijk of buurt een subsidie aangevraagd kan worden van maximaal € 5.000,- per initiatief! Uiteraard moet dit in een plan gegoten worden. Denk aan verschillende ideeën en initiatieven zoals het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tot het organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten.

Voor 2016 en 2017 is een bedrag van € 100.000,-beschikbaar gesteld om initiatieven te faciliteren en te ondersteunen.

Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 5.000,- worden aangevraagd.

Daarbij is het van belang dat het initiatief:

Een bijdrage levert aan de leefbaarheid
Toonbaar draagvlak heeft in de samenleving
Voor minimaal de helft van de benodigde middelen en uren door de initiatiefnemers wordt gezorgd.

Als een initiatief leidt tot een besparing bij de gemeente, wordt bovendien de helft van de besparing beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers.

Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente.

Weitere Informationen: www.gemeente-oldambt.nl

Volg ons op Social Media


Die 6 Top-Produkte des Monats September

Mehr als 50 Geschäfte in Winschoten - einzigartige Produkte und tolle Rabatte