Winschoten24 Facebook
Winschoten24 Shopping and recreation in the inner city of Winschoten
Menu

Menu

Deutsch English Nederlands

Rika Pot waarnemend burgemeester Oldambt

Rika Pot waarnemend burgemeester Oldambt

thu 14 Jun 2018

Vanavond maakte commissaris van de Koning René Paas bekend dat hij Rika Pot heeft benoemd tot waarnemend burgemeester van Oldambt.

Eerder op de avond adviseerde de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, locoburgemeester Laura Broekhuizen en gemeentesecretaris Herman Groothuis, unaniem om Rika Pot te benoemen.

Rika Pot zal per 25 juni worden benoemd en die avond ook de gemeenteraad al voorzitten. Eerder was Rika Pot burgemeester van Ten Boer en van Appingedam en voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten.

Volg ons op Social Media


The 6 top products of the month January

More than 50 stores in Winschoten - unique products and great discounts

Events